Dobrovolníci

V Domově pro seniory Nová slunečnice si velmi vážíme dobrovolníků. I když běžné potřeby našich klientů zajistí naši pracovníci, pomoc dobrovolníků umožňuje nabídnout něco více.

Dobrovolník je člověk, který bez potřeby honoráře dává část svého času, energie a schopností druhým lidem. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 18 let, která vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s organizací.

Jak se stát dobrovolníkem v Nové slunečnici?

 •  vyplnit dotazník pro dobrovolníky;
 •  prokázat schopnost komunikace a motivace k činnosti (pohovorem).

Poté bude s vhodnými uchazeči sepsána Smlouva o dobrovolnické činnosti. Dále je nutné prokázat bezúhonnost (výpis z trestního rejstříku). Pohovor se zájemcem o dobrovolnictví provádí koordinátor dobrovolníků. 

Možnosti zapojení dobrovolníků v DNS

 •  individuální rozhovory s klienty;
 •  doprovázení klientů na procházky či na zahradu;
 •  partnerské dobrovolnictví – jeden dobrovolník pro jednoho klienta (možnost individuální konkrétní pomoci např. pravidelné návštěvy, doprovod k lékaři apod.);
 •  pomoc při přípravě a realizaci pravidelných aktivit pro klienty;
 •  odborná pomoc v rámci nabídnuté profese (např. odborné vedení pohybových aktivit, různých druhů terapií, zajímavých přednášek, výuky na PC, apod.);
 •  pomoc pro provoz domova, např. grafické služby, výzdoba chodeb, zpracování fotografií, sběr a vyplňování dotazníků, apod.

Nabízíme

 •  podporu koordinátora dobrovolníků;
 • získání nových interpersonálních zkušeností a dovedností;
 • seznámení s problematikou poskytování služeb, komunikace se seniory apod.;
 • potvrzení o dobrovolné činnosti;
 • možnost vzdělávání na vybraných kurzech.

 

V případě Vašeho zájmu kontaktujte koordinátora dobrovolníků: 

Bc. Anna Husová, DiS.

Tel. 773 526 603, 266 007 351   mail: ahusova@novaslunecnice.cz