O nás

Vítejte na nových stránkách Domova pro seniory Nová slunečnice, který je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby uživatelům v důchodovém věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Má kapacitu 258 míst a je svého druhu největším domovem pro seniory v Praze.

Zaměstnáváme více než 130 lidí, z čehož lze odvodit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb: na dva klienty připadá zhruba jeden zaměstnanec.

Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Naším cílem je i přes to podporovat co možná samostatný a soběstačný způsob života našich uživatelů v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu domácímu prostředí a zabezpečují důstojný způsob života a respektování jejich osobnosti.

Z právního hlediska jsme sice organizací novou, fakticky naše zařízení poskytuje sociální služby již od roku 1979, je tedy za námi historie a zkušenost v poskytování sociálních služeb našim nejstarším spoluobčanům již po dobu delší než 35 let. Současná změna právního statutu je tak pouze formální změnou, kontinuita v poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě je zachována.

Troufáme si dokonce tvrdit, že péče o zdraví uživatelů v našem Domově má mnohdy vyšší úroveň než svépomocná péče domácí, protože jsou u nás uživatelé ve dne i v noci pod dohledem zkušených odborníků.

Vedle trvalé sociální a ošetřovatelské péče nabízíme i pestrou škálu zábavných aktivizačních programů, které jistě v řadě ohledů předčí možnosti společenského vyžití seniorů v osamění vlastní domácnosti. Mladý personál domova, průběžně vzdělávaný kapacitami v oboru sociálních služeb, umí našim uživatelům dodávat vitalitu, která někdy v pozdním věku chybí…

Poslání

Podporovat soběstačný a důstojný život uživatelů v podmínkách, které jsou individuálně přizpůsobeny jejich potřebám a přáním.

Služby

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
kontakt se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle

moderní a příkladně provozovaný domov
vysoce kvalifikovaný, profesionální a motivovaný personál
účast domova v mezinárodních projektech v oblasti sociálních služeb
uvádění nejmodernějších poznatků sociálních a lékařských věd do péče o seniory

Dokumenty

Žádosti, dotazníky a jiné listiny.

Zobrazit více informací…

Úřední deska

Veřejné zakázky, předpisy, rozhodnutí.

Zobrazit více informací…

10. Provozování recepčních služeb

Výzva

Smlouva

Vzory formulářů

Kariéra

Pomozte nám pomáhat druhým.

Zobrazit více informací…

Postrádáme sestřičky

Hledáme zdravotní sestry pro poskytování odborné péče seniorům v našem domově pro seniory.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Kontakty

Volejte 266 007 … s provolbou

pozice

osoba

linka / mobil

e-mail

recepce

310

Vedení domova

ředitel domova

Mgr. Martin Benda

350 / 603 154 276

mbenda@novaslunecnice.cz

zástupkyně ředitele

Zuzana Martincová

335 / 777 070 877

zmartincova@novaslunecnice.cz
info@novaslunecnice.cz

náměstek pro péči

MUDr. Robert Hoffmann

342 / 724 020 461

rhoffmann@novaslunecnice.cz

personální referent 

Jitka Krupičková

322

jkrupickova@novaslunecnice.cz

Sociální úsek

vedoucí

Bc. Anna Husová, DiS.

351 / 773 526 603

ahusova@novaslunecnice.cz

příjem žádostí

Lea Jarošová, DiS.

384 / 608 160 918

ljarosova@novaslunecnice.cz

sociální pracovnice

Mgr. Hana Vydrová
Mgr. Miriama Hírešová
Mgr. Andrea Kotnová

333 / 778 410 849

hvydrova@novaslunecnice.cz
mhiresova@novaslunecnice.cz
akotnova@novaslunecnice.cz

oddělení aktivizace

Iveta Rážová

347 / 775 884 680

irazova@novaslunecnice.cz

Úsek přímé péče

vedoucí

Mgr. Markéta Fitzová

348 / 607 126 463

mfitzova@novaslunecnice.cz

oddělení 1

recepce

340 / 775 859 528

 

oddělení 2

recepce

385 / 775 859 529

 

oddělení 3

recepce

352 / 770 110 489

 

oddělení 4

recepce

359 / 774 266 029

 

návraty z hospitalizací,
ambulance lékařů

Bc. Martina Chasáková

344 / 773 626 603

Ekonomické oddělení

vedoucí

Ing. Miloš Veselý

370

mvesely@novaslunecnice.cz 

pokladna

Dana Schmidtmayerová

327

dschmidtmayerova@novaslunecnice.cz

Správní úsek

vedoucí

Bc. Martin Kaleta

374 / 775 882 688

mkaleta@novaslunecnice.cz 

Stravovací úsek

vedoucí

Jakub Vrána, DiS.

338

jvrana@novaslunecnice.cz