O nás

Vítejte na nových stránkách Domova pro seniory Nová slunečnice, který je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby uživatelům v důchodovém věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Má kapacitu 258 míst a je svého druhu největším domovem pro seniory v Praze.

Zaměstnáváme více než 130 lidí, z čehož lze odvodit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb: na dva klienty připadá zhruba jeden zaměstnanec.

Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Naším cílem je i přes to podporovat co možná samostatný a soběstačný způsob života našich uživatelů v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu domácímu prostředí a zabezpečují důstojný způsob života a respektování jejich osobnosti.

Z právního hlediska jsme sice organizací novou, fakticky naše zařízení poskytuje sociální služby již od roku 1979, je tedy za námi historie a zkušenost v poskytování sociálních služeb našim nejstarším spoluobčanům již po dobu delší než 35 let. Současná změna právního statutu je tak pouze formální změnou, kontinuita v poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě je zachována.

Troufáme si dokonce tvrdit, že péče o zdraví uživatelů v našem Domově má mnohdy vyšší úroveň než svépomocná péče domácí, protože jsou u nás uživatelé ve dne i v noci pod dohledem zkušených odborníků.

Vedle trvalé sociální a ošetřovatelské péče nabízíme i pestrou škálu zábavných aktivizačních programů, které jistě v řadě ohledů předčí možnosti společenského vyžití seniorů v osamění vlastní domácnosti. Mladý personál domova, průběžně vzdělávaný kapacitami v oboru sociálních služeb, umí našim uživatelům dodávat vitalitu, která někdy v pozdním věku chybí…

Poslání

Podporovat soběstačný a důstojný život uživatelů v podmínkách, které jsou individuálně přizpůsobeny jejich potřebám a přáním.

Služby

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
kontakt se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle

moderní a příkladně provozovaný domov
vysoce kvalifikovaný, profesionální a motivovaný personál
účast domova v mezinárodních projektech v oblasti sociálních služeb
uvádění nejmodernějších poznatků sociálních a lékařských věd do péče o seniory

Dokumenty

Žádosti, dotazníky a jiné listiny.

Zobrazit více informací…

Volná místa

Do našeho kolektivu hledáme spolupracovníky na tyto pozice.

Zobrazit více informací…

Zdravotní sestra

  • nepřetržitý provoz
  • požadujeme trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
  • nástup možný ihned
  • nabízíme tabulkový plat, osobní ohodnocení, čtvrtletní odměny, výhody FKSP, dotované stravné
  • životopis zasílejte prosím na e-mail rhoffmann@novaslunecnice.cz
  • telefonní kontakt +420 724 020 461

Úřední deska

Veřejné zakázky, předpisy, rozhodnutí.

Zobrazit více informací…

10. Provozování recepčních služeb

Výzva

Smlouva

Vzory formulářů

11. Dodávka průmyslových praček a válcového sušícího žehliče

Výzva

Smlouva

Technická specifikace

Základní způsobilost

Kontakty

Volejte 266 007 … s provolbou

pozice

osoba

linka / mobil

e-mail

recepce

310

ÚSEK ŘEDITELE

ředitel domova

Mgr. Martin Benda

350 / 603 154 276

mbenda@novaslunecnice.cz

zástupkyně ředitele

Zuzana Martincová

335 / 777 070 877

zmartincova@novaslunecnice.cz
info@novaslunecnice.cz

náměstek pro péči

MUDr. Robert Hoffmann

342 / 724 020 461

rhoffmann@novaslunecnice.cz

personalista

Ing. Zuzana Bártová

322

zbartova@novaslunecnice.cz

koordinátorka vztahů s veřejností

Bc. Anna Husová, DiS.

351 / 773 526 603

ahusova@novaslunecnice.cz

Sociální úsek

příjem žádostí

Lea Jarošová, DiS.

384 / 608 160 918

ljarosova@novaslunecnice.cz

sociální pracovnice

Mgr. Hana Vydrová
Mgr. Miriama Hírešová
Mgr. Andrea Kotnová

333 / 778 410 849
333 / 778 765 866
333 / 776 438 700

hvydrova@novaslunecnice.cz
mhiresova@novaslunecnice.cz
akotnova@novaslunecnice.cz

oddělení aktivizace

Iveta Rážová

347 / 775 884 680

irazova@novaslunecnice.cz

Úsek přímé péče

oddělení 1

recepce

340 / 775 859 528

 

oddělení 2

recepce

385 / 775 859 529

 

oddělení 3

recepce

352 / 770 110 489

 

oddělení 4

recepce

359 / 774 266 029

 

návraty z hospitalizací,
ambulance lékařů

Bc. Martina Chasáková

344 / 773 626 603

mchasakova@novaslunecnice.cz

Ekonomické oddělení

vedoucí

Ing. Miloš Veselý

370

mvesely@novaslunecnice.cz 

pokladna

Dana Schmidtmayerová

327

dschmidtmayerova@novaslunecnice.cz

Správní úsek

vedoucí

Ing. Martin Kaleta

374 / 775 882 688

mkaleta@novaslunecnice.cz 

Stravovací úsek

vedoucí

Jakub Vrána, DiS.

338

jvrana@novaslunecnice.cz