O nás

Vítejte na nových stránkách Domova pro seniory Nová slunečnice, který je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy.

Poskytujeme celoroční pobytové sociální služby uživatelům v důchodovém věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Má kapacitu 258 míst a je svého druhu největším domovem pro seniory v Praze.

Zaměstnáváme více než 130 lidí, z čehož lze odvodit vysokou kvalitu námi poskytovaných služeb: na dva klienty připadá zhruba jeden zaměstnanec.

Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče.

Naším cílem je i přes to podporovat co možná samostatný a soběstačný způsob života našich uživatelů v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu domácímu prostředí a zabezpečují důstojný způsob života a respektování jejich osobnosti.

Z právního hlediska jsme sice organizací novou, fakticky naše zařízení poskytuje sociální služby již od roku 1979, je tedy za námi historie a zkušenost v poskytování sociálních služeb našim nejstarším spoluobčanům již po dobu delší než 35 let. Současná změna právního statutu je tak pouze formální změnou, kontinuita v poskytování našich služeb v nejvyšší kvalitě je zachována.

Troufáme si dokonce tvrdit, že péče o zdraví uživatelů v našem Domově má mnohdy vyšší úroveň než svépomocná péče domácí, protože jsou u nás uživatelé ve dne i v noci pod dohledem zkušených odborníků.

Vedle trvalé sociální a ošetřovatelské péče nabízíme i pestrou škálu zábavných aktivizačních programů, které jistě v řadě ohledů předčí možnosti společenského vyžití seniorů v osamění vlastní domácnosti. Mladý personál domova, průběžně vzdělávaný kapacitami v oboru sociálních služeb, umí našim uživatelům dodávat vitalitu, která někdy v pozdním věku chybí…

Poslání

Podporovat soběstačný a důstojný život uživatelů v podmínkách, které jsou individuálně přizpůsobeny jejich potřebám a přáním.

Služby

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
kontakt se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle

moderní a příkladně provozovaný domov
vysoce kvalifikovaný, profesionální a motivovaný personál
účast domova v mezinárodních projektech v oblasti sociálních služeb
uvádění nejmodernějších poznatků sociálních a lékařských věd do péče o seniory

Dokumenty

Žádosti, dotazníky a jiné listiny.

Zobrazit více informací…

Volná místa

Do našeho kolektivu hledáme spolupracovníky na tyto pozice.

Zdravotní sestra (m/ž)

Co vás čeká
 • výkon základních a specializovaných činností zdravotní sestry
 • poskytování ošetřovatelské péče
 • podílení se na aktivizaci uživatelů
 • práce v nepřetržitém provozu 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 • odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.
 • kladný vztah k uživatelům
 • spolehlivost a empatické jednání
Výhodou bude, pokud budete mít
 • zkušenost v práci se seniory
Co vám můžeme nabídnout
 • příslušný platový tarif podle počtu odpracovaných let v oboru
 • další příplatky včetně osobního a odměny (podle pracovních výsledků)
 • benefity (5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zvýhodněné stravné atd.)
Kontakt

Markéta Fitzová, tel.: 777 804 303, e-mail: mfitzova@novaslunecnice.cz

Pomocný kuchař (m/ž)

Co vás čeká
 • přípravné práce v kuchyni a dohotovování jídel
 • výdej jídel pro jednotlivá oddělení domova a obsluha strávníků v jídelně
 • další práce v kuchyni spojené s výrobou jídel a úklidem pracoviště
 • práce v režimu „krátký – dlouhý“ týden
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • pracovitost
 • schopnost samostatně plnit zadané úkoly, ale i spolupracovat v týmu
Výhodou bude, pokud budete mít
 • zkušenosti s touto prací v obdobném zařízení
Co vám můžeme nabídnout
 • nástupní plat 23.000 Kč (včetně zákonných příplatků), po zapracování až 26.500 Kč, odměny (dle pracovních výsledků)
 • benefity (5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zvýhodněné stravné atd.)
 • zázemí veřejného poskytovatele sociálních služeb
Kontakt

Hana Švejdová, tel.: 775 884 672, e-mail: hsvejdova@novaslunecnice.cz

Pracovník v sociálních službách – přímá péče

Co vás čeká
 • poskytování přímé péče uživatelům sociálních služeb (např. dopomoc při stravování, osobní hygieně, oblékání)
 • podpora denních aktivit uživatelů
 • podílení se na aktivizaci uživatelů
 • práce v nepřetržitém provozu 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 • kladný vztah k uživatelům
 • spolehlivost a empatické jednání
Výhodou bude, pokud budete mít
 • kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (nebo příslušné vzdělání)
 • zkušenost v práci se seniory
Co vám můžeme nabídnout
 • nástupní plat 32.000 Kč (včetně zákonných příplatků), po zapracování až 38.000 Kč, odměny (dle pracovních výsledků)
 • benefity (5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zvýhodněné stravné atd.)
 • zázemí veřejného poskytovatele sociálních služeb
Kontakt

Markéta Fitzová, tel.: 777 804 303, e-mail: mfitzova@novaslunecnice.cz

Pracovník v sociálních službách – asistent fyzioterapeuta

Co vás čeká
 • podpora uživatelů při zlepšování jejich tělesné i psychické kondice prostřednictvím zdravotní tělesné výchovy (skupinové i individuální)
 • podílení se na aktivizaci uživatelů především formou pohybové aktivace za využití rehabilitačních přístrojů a pomůcek
 • práce v jednosměnném provoz
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 • kladný vztah k uživatelům
 • spolehlivost a empatické jednání
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu
Výhodou bude, pokud budete mít
 • kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (nebo příslušné vzdělání)
 • zkušenost v práci se seniory
 • pozitivní vztah k pohybovým aktivitám
Co vám můžeme nabídnout
 • nástupní plat 28.000 Kč, po zapracování až 32.000 Kč, odměny (dle pracovních výsledků)
 • benefity (5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní/životní pojištění, zvýhodněné stravné atd.)
 • zázemí veřejného poskytovatele sociálních služeb
Kontakt

Markéta Fitzová, tel.: 777 804 303, e-mail: mfitzova@novaslunecnice.cz

Úřední deska

Veřejné zakázky, předpisy, rozhodnutí.

Zobrazit více informací…

10. Provozování recepčních služeb

Výzva

Smlouva

Vzory formulářů

11. Dodávka průmyslových praček a válcového sušícího žehliče

Výzva

Smlouva

Technická specifikace

Základní způsobilost

13. Noční vrátný

Výzva

Smlouva

Vzory formulářů

14. Poskytovatel televizního signálu

Výzva

15. Oprava zpevněného chodníku

Výzva

Náčrt situace

Rozpočet

Kontakty

Domov pro seniory Nová slunečnice, Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8, email: info@novaslunecnice.cz, ID datové schránky: p7i284n, tel.: 266 007 310, IČ: 71294287, DIČ: CZ71294287, bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 115-1118020247/0100

Volejte 266 007 … s provolbou

pozice

osoba

linka / mobil

e-mail

recepce

310 / 776 779 035

ÚSEK ŘEDITELE

ředitel domova

Mgr. Martin Benda

350 / 603 154 276

mbenda@novaslunecnice.cz

zástupkyně ředitele

Zuzana Martincová

335 / 777 070 877

zmartincova@novaslunecnice.cz

personalista

Ing. Zuzana Bártová

322

zbartova@novaslunecnice.cz

koordinátorka vztahů s veřejností, dobrovolníci

Bc. Anna Husová, DiS.

351 / 773 526 603

ahusova@novaslunecnice.cz

Sociální úsek

Oddělení sociální péče - Informace pro žadatele

vedoucí oddělení

Lea Jarošová, DiS.

384 / 608 160 918

ljarosova@novaslunecnice.cz

sociální pracovnice

Mgr. Hana Vydrová
Mgr. Andrea Kotnová
Bc. Pavlína Opletalová
Mgr. Miriama Hírešová

333 / 778 410 849
333 / 776 438 700
333 / 778 765 866
369 / 770 110 489

hvydrova@novaslunecnice.cz
akotnova@novaslunecnice.cz
opletalovap@novaslunecnice.cz
mhiresova@novaslunecnice.cz

Oddělení aktivizace

vedoucí oddělení

Ivana Synková

347 / 778 757 450

isynkova@novaslunecnice.cz

Úsek přímé péče

vedoucí úseku

Mgr. Markéta Fitzová

342 / 777 804 303

mfitzova@novaslunecnice.cz

oddělení 1

recepce

340 / 775 859 528

 

vedoucí

Michaela Červenková

775 884 677

mcervenkova@novaslunecnice.cz

oddělení 2

recepce

385 / 775 859 529

 

vedoucí

Diana Bydžovská

775 884 679

dbydzovska@novaslunecnice.cz

oddělení 4

recepce

359 / 774 266 029

 

vedoucí

Bc. Marta Němečková

775 884 678

mnemeckova@novaslunecnice.cz

návraty z hospitalizací,
ambulance lékařů

 

344 / 773 626 603

ambulance@novaslunecnice.cz

Ekonomické oddělení

vedoucí

Ing. Milan Zwiefelhofer, MBA

370 / 607 126 463

mzwiefelhofer@novaslunecnice.cz

pokladna

Stanislava Rambousková

327

srambouskova@novaslunecnice.cz

Správní úsek

vedoucí

Ing. Martin Kaleta

374 / 775 882 688

mkaleta@novaslunecnice.cz

Sponzoři
Spolupracujeme